สารเคมี

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กรด น. ขาร. อมฺพิล., สารเคมี
กรดกำมะถัน น. รสญฺชนชขาร. สารเคมี
กรดดินประสิว (nitrate) น. ยวขาร. สารเคมี
กรดถ่าน น. องฺคารชขาร. สารเคมี
กรดไนตริก (nitric) น. ชีวนฺตกวิส., สารเคมี
กลีเซอรีน (glycerine) น. เมทสาร. สารเคมี
กำมะถัน น. รสญฺชน., คนฺธก., สารเคมี
ก้อนเกลือสะตุ น. โลณสกฺขริกา,

สะตุ ก. แปรรูปลักษณะของบางอย่าง เช่นเกลือ…

สารเคมี, ดินหินแร่ธาตุ
ดินกระสุนปืน น. อคฺคินาฬีจุณณ., สารเคมี, อาวุธ
ดินประสิว น. ชีวนฺตวิส., ยวขารโลณ., สารเคมี, อาวุธ
ดินระเบิด น. อุพฺภิชฺชนจุณฺณ., สารเคมี, อาวุธ, ระเบิด
ทางเคมี ค. รสายนิก สารเคมี
ทำให้เป็นกรด ก. อมฺพิลีกโรติ สารเคมี
นักเคมี น. รสายนวิทู. บุคคล, สารเคมี
นิโคติน (nicotine) น. ธูมปณฺณวิสวตฺถุ., สารเคมี
น้ำกรด น. ขาร. สารเคมี
น้ำด่าง น. ขาร. ขารก. ขาโรทก., น้ำ, สารเคมี
น้ำประสานทอง (borax) น. รสโสธก., พิฬาลโลณ., สารเคมี
บอแรกซ์ (borax) น. รสโสธก., พิฬาลโลณ., สารเคมี
ผงซักฟอก น. กกฺก. ขล. วาสจุณฺณ. วาสโยค. โสธกจุณฺณ. โสธกเภสชฺช., วัสดุ, สารเคมี