โรค

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กลาก (โรค~) น. กิลาส. กณฺฑุวน., ขชฺชุ, โรค
กษัย (โรคผอมแห้ง) น. ขย.

กษัย น. ชื่อโรคตามตำราแพทย์แผนโบราณว่า…

โรค
กามโรค (venereal disease – VD) น. อุปฑํส. อุปฑํสโรค. เมถุนนิสฺสิตโรค. สญฺจรโรค. โรค
การติดต่อของโรค น. โรคสงฺกมน., โรค
การแพร่กระจายของโรค น. โรคสฺส อญฺญฏฺฐานสงฺกมน., โรค
กาฬโรค น. อหิวาตกโรค. โรค
กำจัดเชื้อโรค ก. โรคพีชานิ อปเนติ โรค, รักษาโรค
กุ้งยิง น. อกฺขิตลปิฬกา, โรค
ก้อนเนื้องอก น. คณฺฑ. โผฏ. ร่างกายและส่วนประกอบ, ความผิดปกติทางกาย, โรค
ขี้กลาก ดู โรคกลาก. โรค
ขี้ทูด ดู โรคเรื้อน. โรค
ขี้เกลื้อน น. กิลาส. โรค
ขี้เรื้อน น. กุฏฺฐ., ปุจ., โรค
ขี้เรื้อนสุนัข น. ปสุกุฏฺฐ., โรค
ขี้โรค ค. โรคพหุล อาการทางกาย, โรค
คนขี้เรื้อน ก. กุฏฺฐี. บุคคล, โรค
คนคอพอก น. คลคณฺฑี. บุคคล, ความผิดปกติทางกาย, โรค
คนปัญญาอ่อน น. เอฬามูค. เอลามุข. บุคคล, อาการทางกาย, โรค
คนป่วย ดู คนไข้. บุคคล, อาการทางกาย, โรค
คนเป็นวัณโรค น. กาสโรคี. บุคคล, โรค