พจนานุกรมไทย-บาลี

ศัพท์ไทย
ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กบิลพัสดุ์ น. กปิลวตฺถุ., เมือง, ชื่อเฉพาะ
กบิลเมือง น. รฏฺฐวิธิ. กฎเกณฑ์กติกา
กบี่ ดู ลิง. สัตว์, ลิง
กปณ (กำพร้า) น. กปณ. ฉมณฺฑ. วราก. บุคคล, ครอบครัว-ญาติ
กปิ ดู ลิง. สัตว์, ลิง
กปิตัน ดู กัปตันเรือ, กัปตันเครื่องบิน บุคคล, ตำแหน่ง
กมล น. กมล., พืช, ไม้น้ำ, บัว
กรกช ดู กระพุ่มมือ. ร่างกายและส่วนประกอบ
กรกฎาคม น. อาสาฬฺห. อาสาฬฺหมาส. เวลา, ชื่อเฉพาะ
กรกฏ (ปู) น. กกฺกฏ. กกฺกฏก. กุฬีร. กุลีรก. อฏฺฐิตจ. อุปนายก. ปงฺกวาส.

ปู น. ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง…

สัตว์, สัตว์ขาปล้อง, ปู
กรง น. ปญฺชร.., ปิญฺชร.., อุปกรณ์
กรงกระต่าย น. สสโกฏฺฐก. สถานที่, กระต่าย
กรงทอง น. กนกปญฺชร.., กนกปิญฺชร.., สถานที่
กรงนก น. ปาลิกา, วิฏงฺก. สกุณปาลิกา, ปกฺขิปญฺชร.., สถานที่
กรงนกพิราบ น. กโปตปาลิกา, สถานที่
กรงสุนัข น. สุนขกุฏิ, สถานที่
กรงเล็บ น. ปสุนข. นขปญฺชร. อวัยวะสัตว์และสิ่งเกี่ยวข้อง
กรชกาย น. กรชกาย. ร่างกายและส่วนประกอบ
กรณี น. อธิกรณ., การณ., ปวตฺติ, เหตุ. อุทาหรณ.,
กรณีฉุกเฉิน น. อจฺจายิกกมฺม.,