ธัญพืช

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กล้า (ข้าว~) น. สสฺส., พืช, ไม้ล้มลุก, ธัญพืช
ข้าว น. ภตฺต., อนฺน., สาลิ, พืช, ธัญพืช
ทำจากข้าว ค. โอทนีย พืช, ธัญพืช
ธัญชาติ น. ธญฺญชาติ, พืช, ธัญพืช
ธัญญาหาร น. ธญฺญ., พืช, อาหาร, ธัญพืช
ธัญพืช น. ธญฺญพีช., พืช, ธัญพืช
โอ๊ต (oat) น. ธญฺญวิเสส.

ข้าวโอ๊ต น. ชื่อไม้ล้มลุก…

พืช, ธัญพืช, ไม้ล้มลุก