กล

อรรถของธาตุ
สงฺขาเน

คำนวณ, นับ

ตัวอย่าง

กลติ กลา กาโล

  • กลา  ส่วน, เสี้ยว (=อวยโว=โสฬสาทิภาโค ส่วน 16 เป็นต้น) - ส.
  • กาโล  กาล, เวลา, 'นับ' วิ. กลิตพฺโพ สงขาตพฺโพติ กาโล - ส. (ดูต่อไป*)

* คือดูธาตุต่อจากนี้: กล เขเป (อปฺปกรเณ), กล คติ; สงฺขาเนสุ

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
391
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.