กล

อรรถของธาตุ
เขเป (อปฺปกรเณ)

ให้สิ้นไป, ให้น้อยลง, ให้หมดสิ้น

ตัวอย่าง

กาเลติ กาลยติ กาโล

  • กาล หมาย 2 นัย:-
  1. กาล, เวลา, ('ให้อายุสิ้นไป' ดังบาลีว่า กาโล ฆสติ ภูตานิ เวลากินสัตว์ ท.
  2. มัจจุ, ความตาย 'ให้ชีพลิ้นไป' ดังบาลีว่า กาลกโต อันความตายทำแล้ว หรือ ตายแล้ว (กาเลน มจุจุนา กโต นาสิโต กาลกโต) - ส. (ดู มร)
หมวดธาตุ
จุร (เณ ณย)
คาถา/หน้า
498
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.