น้ำ

น. ก., ทก., อุท., อุทก., อาป. ชล., วาริ., สลิล., อุทฺท., อณฺณ., อิร., โอก., นีร., วน., วาล., โตย., อมฺพ., อมฺพุ., โปกฺขร., โค. อมต., ปย. อุฬุ., กร., กุส., โกก. คงฺคา, ฌร. ปป., ปวน., รงฺค.,
หมวดหมู่
คำแม่
น้ำ

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.