บาลี-สันสกฤต ในภาษาไทย

ภาษาบาลี (มคธ) และสันสกฤตนั้น มีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณประเทศอินเดีย หรือชมพูทวีป  ถึงแม้ภาษาสันสกฤตจะเกิดก่อนภาษาบาลี (มคธ)   โดยที่บรรดานักบวชพราหมณ์ก็ใช้ภาษาสันสกฤตบันทึกคัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์   และนักบวชพุทธก็ใช้ภาษาบาลีบันทึกคำสอนของของศาสนาพุทธ   แต่เมื่อคนไทยรับภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ ของอินเดียมาใช้ในหลายด้านอย่างยาวนาน   ทั้ง 2 ภาษานี้ ก็จึงกลมกลืนเป็นภาษาพี่ภาษาน้องอยู่ในภาษาไทยไป

ความคิดเห็น

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.