กฏ

อรรถของธาตุ
วสฺสาวรเณ; คติยญฺจ

"ห้ามฝน" เข้าหน้าหนาว (?); ไป, ถึง, เป็นไป

ตัวอย่าง

กฏติ กโฏ ปากโฏ กฏโก-กํ กฏุโก กฏุ

  • กโฏ  ป. น้ำมันเมาของช้าง; เสื่อลำแพน; ชัย, ความชนะ; โยนี, ของลับหญิง (อช. 364-455-997) [จาก กฏ นี้ - สูจิ].
  • ปากโฏ  ค. ปรากฏ, "ไป หรือ เป็นไปชัดเจน หรือ ทั่วถึง" [ป+กฏ =คติยํ - สูจิ].
  • กฏโก-กํ  ป. นป. กำไลมือ, ทองปลายแขน; ไหล่เขา, ลาดเขา (อช. 285-608) [จาก กฏ นี้ - สูจิ].
  • กฏุโก กฏุ  ค. หยาบคาย, ดุร้าย, ร้ายกาจ; ผิด, ไม่ควร; น. รสเผ็ด, ของเผ็ด; อิ. กฏุกา, กฏุกโรหิณี ข่า (อช. 148-582-976) [จาก กฏ นี้ ทุกศัพท์ - สูจิ].
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
320
ที่มา
ธป

Comments