กจ

อรรถของธาตุ
ทิตฺติยํ

ส่องสว่าง, สวยงาม

ตัวอย่าง

กจฺเจติ กจฺจยติ กจฺโจ กจฺจาโน กจฺจายโน กาติยาโน

  • กจฺโจ คนสวยงาม; อีกอย่างหนึ่ง เป็นชื่อของบุรพบุรุษคนหนึ่ง - ส.
  • กจฺจาโน กจฺจายโน กาติยาโน เป็นเหล่ากอ หรือ เนื่องในวงศ์ของกัจจะ. หญิงเป็น กจฺจายนี กาติยานี - ส.
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
470
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.