กจ

อรรถของธาตุ
พนุธเน

ผูก, พัน, รัด มัด

ตัวอย่าง

กจติ กญฺจุโก กญฺจุกี

  • กญฺจุโก ป. เสื้อกั๊ก; เกราะ; คราบงู; หีบ, ซอง, ฝักมีด, เครื่องปกคลุม (อช.294-655-962),
  • กญฺจุกีี ป. คนรับใช้นางใน, เถ้าแก่. ซึ่งมี 2 ศัพท์เป็นคู่กัน คือ กญฺจุกี โสวิทลฺโล (อช. 342) [จาก กจ ธาตุนี้ ทั้ง กญฺจุโก กญจุกี - สูจิ].
     
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
307
ที่มา
ธป

Comments