กข

อรรถของธาตุ
หสเน

หัวเราะ, ยิ้มหัว, รื่นเริง

ตัวอย่าง

กขติ 

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
299
ที่มา
ธป

Comments