กกฺข

อรรถของธาตุ
หสเน

หัวเราะ, ยิ้มหัว, รื่นเริง

ตัวอย่าง

กกฺขติ กกฺขโล

  • กกฺขโล ค. หยาบคาย, หยาบช้า, ทารุณ (จากธาตุนี้ อล ปัจ - สูจิ).
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
298
ที่มา
ธป

Comments