กก

อรรถของธาตุ
โลลเย

เหลวไหล, เลวทราม

ตัวอย่าง

กกติ กาโก กากี

  • กาโก กาก์ (ตัวผู้)  ตัวเมียเป็น กากี.   ศัพท์เป็นชื่อของกาก์ คือ กาโก ธงฺโก วายโส พลิโภชี อริฏฺโฐ - ส.
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
294
ที่มา
ธป

Comments