กิลิทิ

อรรถของธาตุ
ปริเทวาโท

ร้องไห้, ร่ำไร (เป็นอาทิ)

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
ธม.
ที่มา
ธป

Comments