กิป

อรรถของธาตุ
ทุพฺพลฺเย

ทรพล, อ่อนเพลีย, น่าสงสาร,  น่าทุเรศ

ตัวอย่าง

กิเปติ กิปยติ

หมวดธาตุ
จุร (เณ ณย)
คาถา/หน้า
489
ที่มา
ธป

Comments