กสฺส

อรรถของธาตุ
คติยํ

ไป, ถึง, เป็นไป

ตัวอย่าง

กสฺสติ ปริกสฺสติ ปฏิกสฺสติ

  • ปฏิกสฺสติ  ก. ชักมา, ฉุดมา, 'กลับไป' [ปฏิ+กสฺส]   อา. มูลาย ปฏิกสฺเสยฺย พึงกลับไปเพื่ออาบัติเดิม, ชักเข้าหาอาบัติเดิม ปฏิกสฺเสยฺย-อากฑฺเฒยฺย - ส.   รูปนาม ปฏิกสฺสนํ.
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
401
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.