กิโลต

อรรถของธาตุ
อทฺเท
ชุ่มชื้น, เปียก, ไหล
ตัวอย่าง

กิโลตติ, ปกิโลตติ
กิโลต ธาตุนี้มีเฉพาะในสัททนีติเท่านั้น ไม่ปรากฏในคัมภีร์โลกียะ, แม้ในคัมภีร์ทางศาสนา ก็คิดว่าน่าจะเป็นนามบทที่นำมาใช้เป็น นามธาตุ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
58

Comments