อรรถของธาตุ
คติวสฺสาวเร

ไป, ถึง; ฝนตก; ห้าม, ปิดกั้น

ตัวอย่าง

กฏติ.
กโฏ. เสื่อลำแพน, ขมับช้าง ฯลฯ.
กฏโก, กฏกํ. กำไลมือ, ไหล่ภูเขา ฯลฯ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถาที่
39