กปุ

อรรถของธาตุ
สามตฺถิเย

สามารถ, อาจมี-เป็น, ควร, สมควร

ตัวอย่าง

กปฺปติ

  • กปฺปติ  อา. อิทํ อมฺหากํ กปฺปติ นี้ควรแก่เรา ท. กปฺปติ ทฺวงคุลกปฺโป ประมาณพระอาทิตย์คล้อย 2 องคุลี ก็ควร - ส.
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
362
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.