กตฺถ

อรรถของธาตุ
สิลาฆายํ

ชม, ยกย่อง, อวด

ตัวอย่าง

กตฺถติ วิกตฺถติ กตฺถนา วิกตฺถนา กตฺถี วิกตฺถี

ที่มี วิ นำทุกศัพท์ พึงทราบว่าเป็นอาการที่มากขึ้น ยิ่งขึ้น. 

อา. พหุมฺปิ โส วิกตฺเถยฺย เขาพึงอวดแม้มาก.  อิเธกจฺโจ กตฺถี โหติ วิกตฺถี ในโลกนี้ บางคนเป็นคนชอบอวด ชอบโอ้อวดเหลือเกิน - ส.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
332
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.