กตฺตร

อรรถของธาตุ
เสถิลฺเล

หย่อน, เทิบทาบ

ตัวอย่าง

กตฺตเรติ กตฺตรยติ กตฺตโร กตฺตรทณฺโฑ กตฺตรสุปฺปํ

  • กตฺตโร  ‘=ชิณฺโณ=มหลฺลโก’ คนแก่, คนเฒ่า, ‘หย่อน’-ส.
  • กตฺตรทณฺโฑ  ไม้เท้า, ‘ไม้ของคนแก่.’
  • กตฺตรสุปฺปํ  ‘=ชิณฺณสุปฺบํ’ กระด้งเก่า, กระด้งร่องแร่ง, กระด้งขาด - ส.
หมวดธาตุ
จุร (เณ ณย)
คาถา/หน้า
479
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.