กถ

อรรถของธาตุ
วากฺย

กล่าว; แสดง; ชี้แจง; อธิบาย

ตัวอย่าง

ธมฺมํ กเถติ,
ธมฺมํ สากจฺฉติ, สห กถนํ สากจฺฉา. กถา ถ้อยคำ, เรื่องราว.
ปริกถา, อฏฺฐกถา.

หมวดธาตุ
จุร (เณ ณย)
คาถา/หน้า
43

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.