กตฺตร

อรรถของธาตุ
สิถิลตฺเต

หย่อน, เทิบทาบ

ตัวอย่าง

กตฺตเรติ, กตฺตรยติ. กตฺตรยนฺติ สิถิลา ภวนฺตีติ กตฺตรา คนแก่,
เตสํ ทณฺโฑ กตฺตรทณฺโฑ ไม้เท้าของคนแก่.
กตฺตรสุปฺปํ กระด้ง

หมวดธาตุ
จุร (เณ ณย)
คาถา/หน้า
43

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.