ตัวอย่าง

น. อุทาหรณ., นิทสฺสน., อุโปคฺฆาต. ทิฏฺฐนฺต. อากติ, สาธก., ตนฺต., ทิฏฺฐานุคติ, อุปมา, รูปโกปมา, อนุปุพฺพ.., อาทิสิยรูป., อาทิสิตพฺพปุคฺคล. ปมาณภูต. ปฏิรูป., ปมาณ.,
คำแม่
ตัว 2
อังกฤษ
example

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.