วิสุทธิมรรค (บาลี-ไทย)

   

วิสุทธิมรรค บาลี-ไทย 

(ภาค 1 ตอน 1 - 20 เม.ย.66)

สำหรับผู้ศึกษาบาลี ชั้น ปธ.8-9        
เหมาะสำหรับใช้แปล/กลับ หรือดูประกอบการแปล/กลับ ค้นคว้า        
ดูด้วยอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ แท็บเบล็ต โทรศัพท์มือถือได้

  • ข้อมูลจากเว็บ learntripitaka.com  จัดหน้าด้วยโปรแกรม LibreOffice 7
  • จัดข้อความให้อ่านกำหนดประโยคได้ง่ายขึ้น สะดวกในการเทียบกับบาลี
  • เพิ่มความหมายของคำบางคำ ในเชิงอรรถ  และตรวจแก้คำผิด
  • ค้นหาคำได้
  • มีสารบัญที่คลิกเพื่อตรงไปยังเนื้อหาได้ 
    (ในแทบเบล็ต/มือถือ ถ้าแตะ/ทัชแล้วไม่ไป ให้ดาวน์โหลด แล้วเปิดด้วยแอพ เช่น Adobe Reader, Foxit Reader ...)  
    หรือใช้สารบัญแบบ Bookmark ของโปรแกรม ก็ได้

ความคิดเห็น