ปรับปรุงล่าสุด:  1 ก.พ.61    (ดูที่ด้านล่างของไฟล์)

การดูแบบเต็มจอ
คลิกเพื่อเปิดไฟล์โดยตรง  BuddhaMapTH.pdf   BuddhaMap_RouteTH.pdf  (และกด F11)
(หรือคลิกดาวน์โหลดไฟล์อื่นๆ ที่ลิงค์ด้านล่าง)

การขยายดูภาพ (ซูม - zoom)
คลิกเครื่องหมาย + - ที่อยู่ด้านบน (หรือด้านข้าง)   หรือ
หมุนล้อเมาส์ (mouse wheel) ขึ้นลง พร้อมกับ กดปุ่มคอนโทรล (Ctrl) บนคีย์บอร์ด
(Google Chrome แสดงภาพที่ขยาย ได้เร็ว-ชัดที่สุด)

การแพนภาพ (ขึ้่นลง/ซ้ายขวา - pan)
หมุนล้อเมาส์ขึ้นลง เป็นการเลื่อนภาพขึ้นลง
หมุนล้อเมาส์ขึ้นลง พร้อมกับ กดปุ่มชิฟท์ (Shift) บนคีย์บอร์ด เป็นการเลื่อนภาพซ้ายขวา (ใช้ได้เฉพาะ Chrome)

สารานุกรมวิกิพิเดีย
คลิกที่ชื่อแคว้นเป็นต้น เพื่อไปยังหน้า สารานุกรมวิกิพิเดีย (Wikipedia) (เท่าที่มีผู้ทำบทความนั้นไว้)
(กดปุ่ม Ctrl+คลิก เพื่อเปิดลิงค์ในหน้าใหม่)

1) ฟอร์แมท pdf ขนาดไฟล์ 1MB
(ฟอร์แมท pdf (เฉพาะของแผนที่นี้)  สามารถขยายดูภาพ (zoom) หรือพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ โดยภาพไม่แตก)

แผนที่: 

แผนที่ และสถานที่จำพรรษา

2) ฟอร์แมท jpg

หมายเหตุ

  • มกุล/มกุฏ/มังกุลบรรพต (พรรษาที่ 6) ไม่ทราบตำแหน่ง 
  • เมืองอาฬวี (พรรษาที่ 16) ไม่ทราบตำแหน่ง 
    (ใน ธอ. ภาค 6 มีข้อความแสดงว่า เชตวันอยู่ห่างจากอาฬวี 30 โยชน์ =480 กม.  แต่ระยะทางวัดจากสาวัตถีไปอุรุเวลาเพียงแค่ 440 กม.
    ส่วนใน Dictionary of Pāli Proper Names ระบุว่า It lays between Sāvatthi and Rājagaha.)
  • แคว้นภัคคะ ไม่ทราบตำแหน่ง บางแห่งระบุว่าอยู่ในประเทศเนปาล
  • หมู่บ้านจาลิกา ใกล้ชันตุคาม  ไม่ทราบตำแหน่ง  แต่แผนที่ Buddha's India ระบุตำแหน่งไว้