แผนที่ชมพูทวีป แสดงพุทธสถานสําคัญสมัยพุทธกาล

ปรับปรุงล่าสุด:  1 ก.พ.61    (ดูที่ด้านล่างของไฟล์)

สารานุกรมวิกิพิเดีย  
คลิกที่ชื่อแคว้นเป็นต้น เพื่อไปยังหน้า สารานุกรมวิกิพิเดีย (Wikipedia) (เท่าที่มีผู้ทำบทความนั้นไว้)   
(กดปุ่ม Ctrl+คลิก เพื่อเปิดลิงค์ในหน้าใหม่)

หมายเหตุ

  • มกุล/มกุฏ/มังกุลบรรพต (พรรษาที่ 6) ไม่ทราบตำแหน่ง 
  • เมืองอาฬวี (พรรษาที่ 16) ไม่ทราบตำแหน่ง   
    (ใน ธอ. ภาค 6 มีข้อความแสดงว่า เชตวันอยู่ห่างจากอาฬวี 30 โยชน์ =480 กม.  แต่ระยะทางวัดจากสาวัตถีไปอุรุเวลาเพียงแค่ 440 กม.  
    ส่วนใน Dictionary of Pāli Proper Names ระบุว่า It lays between Sāvatthi and Rājagaha.)
  • แคว้นภัคคะ ไม่ทราบตำแหน่ง บางแห่งระบุว่าอยู่ในประเทศเนปาล
  • หมู่บ้านจาลิกา ใกล้ชันตุคาม  ไม่ทราบตำแหน่ง  แต่แผนที่ Buddha's India ระบุตำแหน่งไว้

ความคิดเห็น