อรรถกถาธรรมบท บาลี - แปลโดยอรรถ 8 ภาค

สำหรับผู้ศึกษาบาลี ตั้งแต่ชั้น ปย.1 - ปธ.6

อรรถกถาธรรมบท บาลี ภาค 1-8  
อรรถกถาธรรมบท บาลี ภาค 1-8 แบบแยก -อิติ ศัพท์ 
อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ (ไทย) ภาค 1-8 
อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ และบาลี (ไทย-บาลี) ภาค 1-8

 

 • ข้อมูลจากเว็บ learntripitaka.com  จัดหน้าด้วยโปรแกรม LibreOffice 6
 • จัดข้อความให้อ่านกำหนดประโยคได้ง่ายขึ้น สะดวกในการเทียบกับบาลี
 • เพิ่มความหมายของคำบางคำ ในเชิงอรรถ  และตรวจแก้คำผิด
 • ค้นหาคำได้ 
 • มีสารบัญที่คลิกเพื่อตรงไปยังเนื้อหาได้ 
  (ในแทบเบล็ต/มือถือ ถ้าแตะ/ทัชแล้วไม่ไป ให้ดาวน์โหลด แล้วเปิดด้วยแอพ เช่น Adobe Reader, Foxit Reader ...) 
  หรือใช้สารบัญแบบ Bookmark ของโปรแกรม ก็ได้
 • เพิ่มการ Highlight ศัพท์ที่เป็นประธาน (เฉพาะศัพท์ที่ปรากฏในประโยคอยู่แล้ว)

 

ดาวน์โหลดอรรถกถาธรรมบท PDF

ภาคบาลีบาลี แยก -อิติโดยอรรถโดยอรรถ-บาลี
*18 พ.ค.638 พ.ค.638 พ.ค.638 พ.ค.63
216 มี.ค.6116 มี.ค.6116 มี.ค.6016 มี.ค.61
313 ม.ค.6114 ม.ค.6118 ธ.ค.6014 ม.ค.61
413 ม.ค.6114 ม.ค.6118 ธ.ค.6014 ม.ค.61
*516 ก.พ.6316 ก.พ.6316 ก.พ.6316 ก.พ.63
*63 พ.ค.633 พ.ค.6322 ก.ค.623 พ.ค.63
*730 พ.ค.6330 พ.ค.6331 ก.ค.6230 พ.ค.63
*823 มี.ค.6623 มี.ค.6623 มี.ค.6623 มี.ค.66

* เพิ่มการ Highlight ศัพท์ที่เป็นประธาน (เฉพาะศัพท์ที่ปรากฏในประโยคอยู่แล้ว)

Bookmark โปรแกรม Foxit

Bookmark โปรแกรม Chrome (browser)

ความคิดเห็น

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.