สรุปย่อกฎสนธิ

แนวทางการท่องกฎ/ศัพท์สนธิ โดยใช้ชีทสรุปย่อ

  1. ท่อง จดจำ กฎเกณฑ์การสนธิ (วิธีการ: เงื่อนไข-การกระทำ)  จากชีท ตาราง สรุปกฎสนธิ (เฉพาะศัพท์ในแบบ)  หรือ สรุปกฎสนธิ (เพิ่มศัพท์ตัวอย่าง) โดยท่องทีละส่วน เช่น เฉพาะโลปสรสนธิ ก่อน (หรือจะท่องทั้งหมดก็ได้)  แล้ว
  2. เปิดชีท สรุปย่อกฎสนธิ (ชีทนี้) ไว้ เป็นตัวช่วยนึก/ท่อง/จำ   โดยนึก/พูด ว่าข้อความตามชีทแรก ที่พอจำได้แล้วนั้น

ท่องโดยใช้วิธีนี้ จนจบชีท

ท่องจบชีทแล้ว  จะกลับมาทบทวนเมื่อใด ก็ดูจาก ชีท สรุปย่อกฎสนธิ นี้ (หากจำกฎเต็มไม่ได้ ก็ย้อนกลับไปดู)

ส่วนศัพท์ตัวอย่างสนธิ (ศัพท์สนธิในแบบ)  ดูจากชีท สรุปกฎสนธิ  โดยต้องจำให้ได้ว่า แต่ละศัพท์  

  1. ตัดเป็นอะไร  เช่น โนเหตํ ตัดเป็น โนหิ–เอตํ
  2. ต่ออย่างไร (วิธีการ: เงื่อนไข-การกระทำ)  เช่น สระหน้าเป็นรัสสะ สระหลังเป็นทีฆะหรือมีพยัญชนะสังโยค ลบสระหน้า

แต่อย่างน้อยที่สุด ควรพยายามจำให้ได้ก่อนว่า ศัพท์สนธิ(ในแบบ)นั้น ตัดเป็นอะไร 
ส่วนวิธีการต่อ ก็ค่อยๆ ศึกษาทำความเข้าใจตามไป

ความคิดเห็น

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.