บันทึกแก้คำผิด ที่พบในหนังสือพจนานุกรมไทย-บาลี

บันทึกแก้คำผิด และหมายเหตุบางคำที่ไม่แน่ใจว่าผิดหรือไม่ และอื่่นๆ เท่าที่พบ 
ใน หนังสือพจนานุกรมไทย-บาลี ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 (2559)  

 • เป็นการบันทึกเท่าที่พบ ไม่ได้ไล่ตรวจทีละหน้าๆ
 • จุดที่สระหรือวรรณยุกต์เกิน ซ้อนทับตัวอื่น แม้ในหนังสืออาจจะไม่เห็นความผิดปกติเลย  แต่เมื่อพิมพ์ค้นหาในไฟล์ E-book/PDF (คำสั่ง Ctrl+F) จะไม่พบคำนั้นๆ   เช่นคำว่า มีนาคม ที่เห็นนี้ มีสระอีซ้อนอยู่  เมื่อพิมพ์ค้นหาด้วย มีน มีนา มีนาคม (ในไฟล์ PDF) อาจจะไม่พบ

มิ.ย.66

 • หน้า 371  บินไป ก. ปเลคิ > ปเลติ

มี.ค.66

 • หน้า (9)  ก๋ง น. อญฺยก > อยฺฺยก
 • หน้า 16  กระฟัดกระเพียด > กระฟัดกระเฟียด
 • หน้า 161  จับปลา … ก. มจฺเฉพนฺธติ > จับปลา … ก. มจฺเฉ พนฺธติ
 • หน้า 197  ชี้ขาด . นิจฺฉย > ชี้ขาด . นิจฺฉย
 • หน้า 329  นฤ (คน, ไม่มี, ออก) น. นร > … น. นร.
 • หน้า 370  บำบวง ดู เช่นสรวง. > บำบวง ดู เซ่นสรวง. 
 • หน้า 399  ปลดระวาง ดู ปลดประจำภการ > ปลดระวาง ดู ปลดประจำการ
 • หน้า 424  ดู เพิ่มเติม, เปลือย. > ดู เปลือย.
 • หน้า 478  พิษณุ ดู นารายน์ > … นารายณ์

ก.พ.66

 • หน้า 29  ก้อนเกลือตุ > ก้อนเกลือสะตุ
 • หน้า 88  เขี้ยวหมุมาน > เขี้ยวหนุมาน  
 • หน้า 90  ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยต์) >ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์)  [typhoid]  
 • หน้า 127  คำนำหน้านาม (Article) > คำนำหน้านาม (article)   (ไม่ใช่ชื่อเฉพาะ ไม่ต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่)
 • หน้า 160  จันทร์เพ็ญ น. ปุณฺณจนฺท. ปุณฺณมา, ปุณฺณมาส.   
  จันทร์เสี้ยว น. อฑฺฒจนฺท.   
  ควรไปอยู่กลุ่ม จันทร์-จันทร ไม่ใช่ จันทน์  
 • หน้า 168  จุดเลื่อมต่อ > จุดเชื่อมต่อ  (น. สนฺธิฏฺฐาน., สงฺคมฏฺฐาน.,)
 • หน้า 171  เจ้าขุนมุลนาย > เจ้าขุนมูลนาย  
 • หน้า 177  ฉกาจฉกรรจ์ … กุํก  > ฉกาจฉกรรจ์ … กฏุก   
 • หน้า 203  ใช่ (yea, yes)  > ใช่ (yes)    (yea เป็นคำโบราณแล้ว)
 • หน้า 235  ต้นกระเพรา > ต้นกะเพรา
 • หน้า 235  กลุ่มบก > กุ่มบก  และเอา entry นี้ไปรวมกับ กุ่มบก ในหน้า 236
 • หน้า 236  กุ่มบก น. สุณฺณิก. > กุ่มบก น. สุณฺณิก. สุนิปณฺณก.   รวมกัน 2 entry
 • หน้า 284  ดถอย > ดถอย  ย้าย entry นี้ไปหมวด ถ ?
  (หน้า 272 ถดถอย (เศรษฐกิจ ฯลฯ) น. อปกฺกมน., ค. โอสนฺน โอสีน ก. โอสปฺปติ โอสีทติ 
  หน้า 284 ดถอย ก. โอสกฺกติ ปฏิสกฺกติ ปฏิกฺกมติ ปฏิลียติ)
 • หน้า 348  นิจสิน … นิพฺพิการก วิ. อภิณฺหํ > นิพฺพิการ กวิ. อภิณฺหํ  
 • หน้า 356  ในทีื่อื่น > ในที่อื่น  มีสระอื ซ้อนสระอี
 • หน้า 356  ในไหน > ในไหน
 • หน้า 390  ประพฤติผิดต่อหน้าที่ ี  (สระ อี เกิน) > ประพฤติผิดต่อหน้าที่  
 • หน้า 488  แพนเค็ก > แพนเค้ก  
 • หน้า 510  มาก … หพุลตฺต > พหุลตฺต  
 • หน้า 526  แม่น้ำ น. อุปมาตุ,  ซ้ำและผิดศัพท์
 • หน้า 582  รังสีอัลต้าไวโอเลต > รังสีอัลตราไวโอเลต
 • หน้า 710  สิ่งท ี่ีใช้ห้ามเลือด > สิ่งที่ใช้ห้ามเลือด
  สิ่งท ี่ีติดตามมา > สิ่งที่ติดตามมา
 • หน้า 807 อารมณ์เปรปรวน > อารมณ์แปรปรวน 

มี.ค.65

 • หน้า 630  ลูกจันทน์เทศน์ > ลูกจันทน์เทศ  

ต.ค.64

 • หน้า 9  กระดาษปรู๊ฟ (proof) > กระดาษปรู๊ฟ (proof paper
 • หน้า 112  ความคงที่ … สนฺฐิติ, > สณฺฐิติ,
 • หน้า 221  ดำรงชีพ ... น. อุปชีวติ > ก. อุปชีวติ  
 • หน้า 376  เบือ (กลาดเกลื่อน) > เป็นเบือ (กลาดเกลื่อน) +แก้ลำดับคำ 
 • หน้า 408  ป่าทึบ    … วนสนฺฑ.  > วนสณฺฑ. 
 • หน้า 436  ผิดรูป … ทุสฺสนฺฐาน > ทุสฺสณฺฐาน 
 • หน้า 692  สะพานเทียบเรือ … นาวาโรหนฺฏฺ- > นาวาโรหฏฺ- 
 • หน้า 692  สะพานปลา … นาวาโรหนฏฐาน., > นาวาโรหนฏฺฐาน., 

9 มิ.ย.64

 • หน้า 429  ผลักใส > ผลักส  

ความคิดเห็น

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.