ตัดต่อศัพท์สนธิ ตามขั้นตอน อย่างง่าย

  • แสดงขั้นตอนการทำตัวศัพท์สนธิ อ่านง่าย ดูง่าย ชัดเจน
  • เป็นไฟล์ PDF มีสารบัญที่คลิก/กด เพื่อไปยังคำที่ต้องการได้ทันที (หรือใช้สารบัญของ app/browser เอง)
  • ผู้ต้องการความละเอียดลึกซึ้ง พึงศึกษาจากตำราไวยากรณ์ โดยเฉพาะไวยากรณ์ใหญ่

 

ความคิดเห็น