วัดต่างจังหวัดขาดครูสอนบาลีชั้น ป.ธ.9

พระมหาปรีชา จิตฺตปริสุทฺโธ อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดสร้อยทอง กล่าวว่า ทางสำนักเรียนวัดสร้อยทอง ได้เปิดอบรมให้กับพระ เณร ที่เตรียมตัวจะเข้าสอบบาลีสนามหลวงในช่วงเดือน ก.พ. และ มี.ค. นี้ โดยมีพระเณรจากทั่วประเทศมาเข้าอบรมรวมกว่า 300 รูป ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้มีผู้มาเข้าอบรมในจำนวนมาก ทั้งที่ในวัดใหญ่ๆตามต่างจังหวัดก็จะมีสำนักเรียนอยู่แล้วนั้น ต้องยอมรับว่าในวัดตามต่างจังหวัดแทบจะไม่มีครูสอนบาลีในระดับเปรียญธรรม ตั้งแต่ 7, 8 และ 9 ประโยค จึงทำให้พระเณรตามวัดต่างจังหวัดต้องเดินทางเข้ามาเรียนในวัดที่ กทม. เพื่อที่จะเตรียมตัวสอบบาลีที่จะมีขึ้นทุกปีในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.

ทั้งนี้ ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรในการเรียนการสอนด้านภาษาบาลี ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะแม้แต่วัดใน กทม.เอง ยังมีสำนักเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่เปรียญธรรม 2 ประโยค จนถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค เพียงไม่กี่วัดเท่านั้น ขณะเดียวกัน พระที่จบเปรียญธรรม 9 ประโยคแล้ว จะมีเพียงไม่กี่รูปเท่านั้นที่สามารถจะมาเป็นครูสอนได้

ที่มา: ไทยรัฐ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system