ข่าวผลสอบ บาลี ปี 2551 ตะลึงภิกษุสามเณรสอบผ่าน ป.ธ.9 แค่ 25 รูป

วงการสงฆ์ตะลึงพระภิกษุ-สามเณรสอบผ่านป.ธ.9 แค่ 25 รูป จากผู้เข้าสอบ 310 รูปขณะที่ปีที่แล้วสอบผ่านถึง 90 คน ส่วนใหญ่อยู่ในวัดกรุงเทพฯ มีสามเณร 4 รูป ส่วนป.ธ.8 มีพระ-เณรสอบได้ 102 รูป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ชี้เหตุที่พระ-เณรสอบผ่านป.ธ.9 ลดลงกว่าปีก่อนมาก อาจเป็นเพราะเก็งข้อสอบผิด เผยเท่าที่ตรวจข้อสอบยากกลับทำได้ แต่พอเจอข้อง่ายกลับปล่อยทิ้ง เพราะอ่านมาแต่เรื่องยาก ยันมาตรฐานการศึกษาสงฆ์ยังสูงยิ่งเหมือนที่ผ่านมา

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 มี.ค. ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2551 ตั้งแต่ระดับป.ธ.1-2-ป.ธ.9 และประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก แม้จะมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อน แต่ยังมีพระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ รวมไปถึงญาติพี่น้องและคณะศิษยานุศิษย์ เดินทางมาร่วมรอรับฟังผลสอบด้วยใจระทึกเป็นจำนวนมาก

จนกระทั่งคณะกรรมการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ได้ตรวจทานความถูกต้องจนเสร็จเรียบร้อย สมเด็จพระพุฒาจารย์จึงประกอบพิธีสวดมนต์ พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ได้กล่าวรายงานต่อแม่กองบาลีสนามหลวง

จากนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ปิดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ และพระธรรมปัญญาภรณ์ ได้อ่านรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 ปรากฏว่า มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 เพียง 25 รูปเท่านั้น สร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่เข้าร่วมรับฟังผลสอบเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อเทียบกับผลสอบเมื่อปี 2550 ที่มีผู้สอบได้ ป.ธ.9 มากถึง 90 รูป ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า ข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 ในปี 2551 มีความยากขึ้นมากกว่าเดิม

สำหรับรายชื่อผู้สอบประโยคบาลี สนามหลวง ป.ธ.9 ประจำปี 2551 คือ 1.พระมหาภูริทัตต์ อินท ปัญโญ วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 2.พระมหาอิสรานนท์ อัตตาธิปติ วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 3.พระมหาศักดิ์ศรี ปุญญธโร วัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพฯ 4.สามเณรอนนท์ สิงห์เล็ก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 5.พระมหาสถิตย์ ฐิตจิตโต วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 6.พระมหาประมวล ยสินธโร วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 7.สามเณรเกียรติศักดิ์ สมนาค วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 8.พระมหาวิทยาเชฏฐ์ วรธัมโม วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 9.พระมหาสราคม ฐานยุตโต วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10.พระมหาไพรสณฑ์ วราสโย วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

11.สามเณรประพันธ์ เหล่าคำ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 12.พระมหาสุพจน์ วชิรคฺคติขิณญฺญาโณ วัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 13.พระมหานพพร ปุญญชโย 14.พระมหาอริยะ อริยชโย 15.พระมหาธีระชัย ธีชชโย 16.พระมหาอนุชิต ชิตชโย 17.พระมหาสุริยา ธีรชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 18.พระมหาวิฑูรย์ ฉินนธูโม วัดหัวคู้ จ.สมุทรปราการ 19.พระมหาคมสรรค์ ญาณเมธี วัดชีแวะ จ.ลพบุรี 20.พระมหาภาวศุทธิ์ เทวธัฒโม วัดสระแก้ว จ.สระแก้ว 21.พระมหาทองสุข สิริภัทโท วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 22.พระมหาสมพงษ์ วังสธัมโม วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 23.พระมหาธวัชชัย จารุวัณโณ วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี 24.พระมหายอดรัก วรเมธี วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี 25.สามเณรจะริน จันทเณร วัดขันเงิน จ.ชุมพร

สำหรับบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2551 มีสถิติที่น่าสนใจคือ ป.ธ.9 มีผู้เข้าสอบ 310 รูป สอบได้ 25 รูป, ป.ธ.8 มีผู้เข้าสอบ 377 รูป สอบได้ 102 รูป, ป.ธ.7 มีผู้เข้าสอบ 616 รูป สอบได้ 192 รูป, ป.ธ.6 มีผู้เข้าสอบ 720 รูป สอบได้ 248 รูป, ป.ธ.5 มีผู้เข้าสอบ 924 รูป สอบได้ 262 รูป, ป.ธ.4 มีผู้เข้าสอบ 1,186 รูป สอบได้ 356 รูป, ป.ธ.3 มีผู้เข้าสอบ 2,425 รูป สอบได้ 385 รูป และป.ธ.1-2 มีผู้เข้าสอบ 8,301 รูป สอบได้ 1,220 รูป

สำหรับปี พ.ศ.2551 มีสามเณรที่สอบได้ ป.ธ.9 จำนวนทั้งสิ้น 4 รูป ขณะเดียวกัน วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี มีพระภิกษุ-สามเณร ที่สอบได้ ป.ธ.9 จำนวนมากที่สุดถึง 5 รูป รองลงมา ได้แก่ วัดโมลีโลกยาราม มีพระภิกษุ-สามเณร ที่สอบได้ ป.ธ.9 จำนวน 3 รูป และลำดับที่ 3 ได้แก่ วัดเทพลีลา และวัดชัยมงคล จ.ชลบุรี มีพระภิกษุ-สามเณร ที่สอบได้ ป.ธ.9 จำนวน 2 รูป

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ แม่กองบาลีสนามหลวง เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 ประจำปี พ.ศ.2551 เพียง 25 รูป ว่า การที่มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ ป.ธ.9 มีจำนวนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับจำนวนผู้สอบได้เมื่อปีที่แล้ว ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติและมิได้เป็นเพราะว่าสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ออกข้อสอบป.ธ.9 ยากขึ้นแต่อย่างใด เท่าที่ได้ลองตรวจข้อสอบจำนวนหนึ่ง พบว่า ในปีนี้พระภิกษุ-สาม เณรทำข้อสอบที่มีความยากได้ แต่ข้อสอบที่ไม่ได้มีเนื้อรายละเอียดยาก กลับทำไม่ค่อยได้กัน จึงอาจสันนิษ ฐานได้ว่า ในปีนี้ พระภิกษุ-สามเณร คงจะเก็งข้อสอบ ว่าจะออกยาก จึงตั้งใจอ่านหนังสือที่มีเนื้อหายากกันมาก แต่ในส่วนที่เนื้อหาง่ายๆ กลับปล่อยผ่านไป ทำให้ผลสอบออกมาเป็นดังที่ได้รับทราบคือ สอบไม่ผ่านกันมาก อย่างไรก็ตามอาตมายืนยันว่าการออกข้อสอบบาลีสนามหลวง มีเนื้อหาที่ได้รับรองมาตรฐานและตรงตามพระธรรมวินัยทุกประการอย่างแน่นอน

"เรา คงจะใช้จำนวนผู้ที่สอบได้มากหรือน้อย เป็นเกณฑ์วัดมาตรฐานการศึกษาของสงฆ์ไม่ได้ ยืนยันว่าการสอบบาลีสนามหลวงยังมีมาตรฐานในระดับสูงยิ่ง หากเทียบกับในอดีต จำนวนผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 มีน้อยมาก บางปีมีเพียง 2-3 รูปเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความทันสมัย มีเทปคำบรรยาย มีวิทยุฟัง มีเทปวีซีดีการเรียนการสอนไว้สำหรับทบทวนเนื้อหา รวมไปถึงก่อนสอบ เรายังมีการติวเนื้อหาที่จะสอบอีกด้วย ทำให้ในระยะหลัง มีผู้สอบได้เป็นจำนวนมากเป็นประจำ ยังเชื่อว่าในปีต่อๆ ไป จะมีพระภิกษุ-สามณร ที่สอบได้ ป.ธ.9 เพิ่มมากขึ้น" สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กล่าว

สำหรับผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.8 ได้ 102 รูป คือ 1.พระมหาเจษฎา จันทาโภ วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. 2.พระมหาสังทอง กิตติวิปุโล วัดชนะสงคราม 3.พระมหาธวัชชัย สิริธโช วัดชนะสง คราม 4.สามเณรปรีชา เอียงสวาท วัดชนะสงคราม 5.พระมหากำพล ฐานเปโม วัดราชนัดดา 6.พระมหาปรีชา วัฑฒชโย วัดเทพศิรินทราวาส 7.พระมหาทองใบ ฐิตสัมโธ วัดเทพลีลา 8.พระมหาไพโรจน์ ขันติโก วัดเทพลีลา 9.พระมหาชัชวาล ชวนปัญโญ วัดเทพลีลา 10.พระมหามงคลกานต์ ฐิตธัมโม วัดเทพลีลา 11.สาม เณรสราวุธ โพธิ์ศรีขาม วัดเทพลีลา 12.สามเณรวุฒิชัย อดกลั้น วัดเทพลีลา 13.พระมหาอนุวัชร์ อภิชาโต วัดแก้วฟ้าจุฬามณี 14.พระมหาเกรียงไกร ธีรปัญโญ วัดจอมสุดา เขตดุสิต กทม.15.พระมหาวิศักดิ์ วิริโย วัดบางนาใน 16.พระมหาวินัย ภูริปัญโญ วัดบางนาใน 17.พระมหาสุเนตร์ จัตตมโล วัดปทุมคงคา 18.พระครูศรีศาสนกิจ ฐิติโชโต วัดปทุมวนาราม 19.สามเณรกฤษฎา เชื้อพหล วัดมกุฏกษัตริยาราม 20.พระมหาสนธยา สัญญจิตโต วัดบางบำหรุ กทม.

21. พระมหาสวาสดิ์ สมาจาโร วัดมหาพฤฒาราม 22.พระมหาธวัฒชัย วรมุนี วัดมหาพฤฒาราม 23.พระมหาสามารถ อธิจิตโต วัดสร้อยทอง 24.พระมหาสมพร สุภากาโร วัดสร้อยทอง 25.พระมหายุนัส กตปุญโญ วัดสร้อยทอง 26.พระมหาเอกสิทธิ์ อัคคปัญ โญ วัดสร้อยทอง 27.พระมหาวิวัฒน์ พุทธสโร วัดสร้อยทอง 28.สามเณรคมสันต์ เข็มทอง วัดสร้อยทอง 29.พระมหาพัฒนา วัฑฒนญาโณ วัดสระเกศ 30.พระมหาจำเริญ สิริจันโท วัดสังเวชวิศยาราม

31. พระมหาศรวุธ ปัญญาวุฑโฒ วัดบุญรอดธรรมาราม 32.พระมหาเอกชัย อุปวัฑฒโน วัดบุญรอดธรรมาราม 33.สามเณรไพฑูรย์ แก้วลือชัย วัดแสนสุข 34.พระมหาดนัย ธัมมพุทธี วัดดาวดึงษาราม 35.พระมหานิมิตต์ นันทสีโล วัดทองนพคุณ 36.พระมหาบูรพา อภิชชวานันโท วัดบุณยประดิษฐ์ 37.พระมหา สุทธิพงษ์ สุทธิวังโส วัดประยุรวงศาวาส 38.พระมหาสันติ โชติกโร วัดปากน้ำ 39.พระมหามานพ กิตติมโน วัดปากน้ำ 40.พระมหาจรูญ อาภัทโธ วัดปากน้ำ 41.พระมหาสมร จันทสุวัณโณ วัดโมลีโลกยาราม 42.พระมหาอนุยุต อินปัญโญ วัดโมลีโลกยาราม 43.พระมหาประยงค์ ฐานวโร วัดโมลีโลกยาราม 44. พระมหาชินวัฒน์ จักกวโร วัดระฆังโฆสิตาราม 45. พระมหาวรเมธ โกวิโท วัดราชสิทธาราม 46.พระมหาพยุง สารปัญโญ วัดราชโอรสาราม 47.พระมหาอภิวัตร์ โรจนธัมโม วัดกก 48.พระมหาพิเชษฐ์ อธิปัญ โญ วัดกำแพง 49.พระมหาปัญญา อินทญาโณ วัดอนงคาราม 50.พระมหาปรีชา ปริปุณโณ วัดอาวุธวิกสิตา ราม

51. พระมหาเกริกสัน โชติสัมปันโน วัดนาคปรก 52.พระมหาวชิตย์ วชิรญาโณ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี 53.พระมหาวีระพงษ์ วชิรเมธี วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี 54.พระมหาขวัญ ปิยธัมโม วัดเทียนถวาย จ.ปทุมธานี 55.พระมหาเฉลิม ปัญญาภรโณ 56.พระมหาโสพล สุพ โล 57.พระมหาไพบูลย์ ภูริชโย 58.พระมหาประการชัย ปการชโย 59.พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย 60.พระมหาทศพล เมธิโก

61.พระมหา นรเทพ สิทธชโย 62.สามเณรนิติวิทย์ ชินธนานันท์ 63.พระธนู ญาณเมธี วัดเขียนเขต จ.ปทุม ธานี 64.สามเณรพิสิฐ เปลี่ยนประมูล วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี 65.พระมหาสุเทพ อินทวัณโณ วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ 66.พระมหาปกรณ์ ฐานุตตโม วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา 67.พระมหาวิรัตน์ รตนเมธี วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา 68.พระมหาเป็นหนึ่ง สุนทรเมธี วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา 69.พระมหาอรุณ กิตติโสภโณ วัดพระพุทธบาท จ.สระ บุรี 70.พระมหาสาคร กุลวัฑฒโน วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี

71.พระ มหาบรรจง สุธีโร วัดไผ่ดำ จ.นครสวรรค์ 72.พระมหารุ่ง วิภชฺชวาที วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 73.สามเณรสาธิต พนารี วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 74.สามเณรชาญรรงค์ เอี่ยมสงคราม วัดตากฟ้า จ.นคร สวรรค์ 75.พระมหาสุริยะ ปัญญาวชิโร วัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์ 76.พระมหาสุริยะ อนาลโย วัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์ 77.พระมหาณรงค์ ธัมมิสสโร วัดจองคำ จ.ลำปาง 78.สามเณรกิตติ จันทร์ทุม วัดจองคำ จ.ลำปาง 79.สามเณรเดชาชัย ชาเรืองเดช วัดจองคำ จ.ลำปาง 80.สามเณรนิรันดร์ สีลาโล้ วัดจองคำ จ.ลำ ปาง

81.พระมหาสุวรรณ ขันติโก วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา 82.พระมหาวิเชียร วชิรเมธี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 83.พระมหาปัญญาจิตร ถาม วโร วัดบัวจูม จ.อุดรธานี 84.สามเณรณรงค์ราช ครองเชื้อ วัดโนนม่วง จ.ศรีสะเกษ 85.พระมหาคมสันต์ ชิน วโร วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง จ.ชลบุรี 86.พระมหาถาวร ขันติสาโร วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 87.พระมหาพิเชษฐ์ รจนปัญโญ วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 88.พระมหาสาธิต สิริวัฑโฒ วัดสุวรรณรังสรรค์ จ.ระยอง 89.พระมหาเจนศักดิ์ อินทปัญโญ วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี 90.พระมหาสถาพร สุทธิเมธี วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นคร ปฐม

91.พระมหาสุภาพ ธัมมเตโช วัดพระงาม จ.นคร ปฐม 92.พระมหามานะ สุภาทโร วัดพระประโทณเจดีย์ จ.นครปฐม 93.พระมหาเอนก มหคฺฆปัญโญ วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม 94.พระมหาภูวนาถ สุชาโต วัดลานคา จ.สุพรรณบุรี 95.พระมหาสายชล สันติกโร วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทรสาคร 96.พระมหาประทีป อัคคจิตโต วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ.สมุทร สาคร 97.สามเณรนิคม สมเสนาะ วัดบัวงาม จ.ราชบุรี 98.พระมหาบุญยงค์ จิตจทันโน วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 99.พระมหาสมนึก ถาวโร วัดขันเงิน จ.ชุมพร 100.พระมหาพินิจ ฐานิสสโร วัดโพธิ์ปฐมา วาส จ.สงขลา 101.พระมหาพนม อัคคธัมโม วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา 102.สามเณรประวิทย์ นารินทร์ วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

ทำไมข้อสอบถึงอยากนัก

เห้นใจสามเณรน้อยด้วยเถิดนะคับบางรูปตั้งใจเรียนมากถึงขั้นขึ้นเรียนทุกวันดูทุกหน้าแต่ก็สอบไม่ผ่านเพราะอะไรครับ ช่วยอธิบายด้วยเถิดครับ

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system