อรรถกถาธรรมบท บาลี - แปลโดยอรรถ 8 ภาค

สำหรับผู้ศึกษาบาลี ตั้งแต่ชั้น ปย.1 - ปธ.6

อรรถกถาธรรมบท บาลี ภาค 1-8
อรรถกถาธรรมบท บาลี ภาค 1-8 แบบแยก -อิติ ศัพท์
อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ (ไทย) ภาค 1-8
อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ และบาลี (ไทย-บาลี) ภาค 1-8

 • ข้อมูลจากเว็บ learntripitaka.com  จัดหน้าด้วยโปรแกรม LibreOffice 6
 • จัดข้อความให้อ่านกำหนดประโยคได้ง่ายขึ้น สะดวกในการเทียบกับบาลี
 • เพิ่มความหมายของคำบางคำ ในเชิงอรรถ  และตรวจแก้คำผิด
 • ค้นหาคำได้ 
 • มีสารบัญที่คลิกเพื่อตรงไปยังเนื้อหาได้
  (ในแทบเบล็ต/มือถือ ถ้าแตะ/ทัชแล้วไม่ไป ให้ดาวน์โหลด แล้วเปิดด้วยแอพ เช่น Adobe Reader, Foxit Reader ...)
  หรือใช้สารบัญแบบ Bookmark ของโปรแกรม ก็ได้

ดาวน์โหลดอรรถกถาธรรมบท PDF

ภาค บาลี บาลี แยก -อิติ โดยอรรถ โดยอรรถ-บาลี บาลี-โดยอรรถ บาลี-โดยพยัญชนะ โดยพยัญชนะ
1 29 มิ.ย.61 29 มิ.ย.61 18 ธ.ค.60 29 มิ.ย.61      
2 16 มี.ค.61 16 มี.ค.61 16 มี.ค.60 16 มี.ค.61      
3 13 ม.ค.61 14 ม.ค.61 18 ธ.ค.60 14 ม.ค.61      
4 13 ม.ค.61 14 ม.ค.61 18 ธ.ค.60 14 ม.ค.61      
5 16 ก.พ.63 16 ก.พ.63 16 ก.พ.63 16 ก.พ.63      
6 22 ก.ค.62 22 ก.ค.62 22 ก.ค.62 22 ก.ค.62      
7 31 ก.ค.62 31 ก.ค.62 31 ก.ค.62 31 ก.ค.62      
8 8 เม.ย.62 8 เม.ย.62 8 เม.ย.62 23 เม.ย.62      

Bookmark โปรแกรม Foxit

Bookmark โปรแกรม Chrome (browser)

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system