อรรถกถาธรรมบท บาลี - แปลโดยอรรถ 8 ภาค

สำหรับผู้ศึกษาบาลี ตั้งแต่ชั้น ปย.1 - ปธ.6
ไฟล์ยังมีการปรับปรุง โปรดใช้ไฟล์ล่าสุด (ดูตามวันที่)

เพิ่ม
อรรถกถาธรรมบทแปลโดยอรรถ และบาลี ภาค 1 (ไทย-บาลี)
อรรถกถาธรรมบทบาลี และแปลโดยอรรถ ภาค 1 (บาลี-ไทย)

 • ข้อมูลจากเว็บ learntripitaka.com  จัดหน้าด้วยโปรแกรม LibreOffice 5
 • จัดข้อความให้อ่านกำหนดประโยคได้ง่ายขึ้น สะดวกในการเทียบกับบาลี
 • เพิ่มความหมายของคำบางคำ ในเชิงอรรถ  และตรวจแก้คำผิด
 • ค้นหาคำได้ 
 • มีสารบัญที่คลิกเพื่อตรงไปยังเนื้อหาได้
  (ในแทบเบล็ต/มือถือ ถ้าแตะ/ทัชแล้วไม่ไป ให้ดาวน์โหลด แล้วเปิดด้วยแอพ เช่น Adobe Reader, Foxit Reader ...)
  หรือใช้สารบัญแบบ Bookmark ของโปรแกรม ก็ได้

อรรถกถาธรรมบทแปลโดยอรรถ และบาลี ภาค 1 pdf  (9 ต.ค.60)
อรรถกถาธรรมบทบาลี และแปลโดยอรรถ ภาค 1 pdf  (1 ต.ค.60)

อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ ภาค 1 pdf  (1 ต.ค.60)
อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ ภาค 2 pdf  (1 ต.ค.60)
อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ ภาค 3 pdf  (1 ต.ค.60)
อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ ภาค 4 pdf  (1 ต.ค.60)
อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ ภาค 5 pdf  (1 ต.ค.60)
อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ ภาค 6 pdf  (1 ต.ค.60)
อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ ภาค 7 pdf  (25 ก.ย.60)
อรรถกถาธรรมบท แปลโดยอรรถ ภาค 8 pdf  (25 ก.ย.60)

Bookmark โปรแกรม Foxit

Bookmark โปรแกรม Chrome (browser)

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.