สัตว์

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กบ (สัตว์) น. มณฺฑูก. ททฺทุร. ภิงฺค. เภก. เภงฺค. ตยสูจก. สัตว์, สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
กบี่ ดู ลิง. สัตว์, ลิง
กปิ ดู ลิง. สัตว์, ลิง
กรกฏ (ปู) น. กกฺกฏ. กกฺกฏก. กุฬีร. กุลีรก. อฏฺฐิตจ. อุปนายก. ปงฺกวาส.

ปู น. ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง…

สัตว์, สัตว์ขาปล้อง, ปู
กระจอก (นก) ดู นกกระจอก. สัตว์, นก
กระจาบ ดู นกกระจาบ. สัตว์, นก
กระจิบ (นก~) น. วฏฺฏก. สัตว์, นก
กระต่าย น. สส. สล. เปลก. เพลก. สัตว์, กระต่าย
กระต้อยตีวิด ดู นกต้อยตีวิด. สัตว์, นก
กระทิง (วัวป่า) น. วนูสภ. กณฺฏก. โคกณฺณ. คณี, ควช. สัตว์
กระบี่ (ลิง) น. กปิ. (ดู ลิง) สัตว์, ลิง
กระบือ น. มหิส. มหึส. มหีส. ลุลาย. ตุรงฺคาริ. สัตว์, ควาย
กระรอก น. กลนฺทก. กาฬกา, สัตว์
กระสา (นก~) น. พก. อติสาร. สัตว์, นก
กระเบน (ปลา~) น. มณฺฑูกมจฺฉ. สผรี,.

กระเบน น. ชื่อปลากระดูกอ่อนพวกหนึ่ง มีหลายชนิด…

สัตว์, ปลา
กระแต น. กลนฺทก. กาฬกา, รุกฺขนล. สัตว์
กริว ดู เต่า. สัตว์, เต่า, สัตว์เลื้อยคลาน
กรี ดู ช้าง. สัตว์, ช้าง
กวาง (เพศผู้) น. กุรุงฺค. นีก. สรภ. มค. มิค. กณฺฏก. โคกณฺณ. เมส. หริณ. หริปท. กกฺกฏ. รุรุมิค. โรหิจฺจ. คณี. สารงฺค. สัตว์, กวาง
กวาง (เพศเมีย) น. มิคี, หริณี, สัตว์, กวาง