ภูมิศาสตร์

หลุม, บ่อ

อาวาโฏ
กาสุ อิต.

สำนวน: 
ช1

ภูเขา

ปพฺพโต
คิริ ปุ.
สิขรี ปุ.
ภูธโร
เสโล

สำนวน: 
ช1
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content