เรือ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กราบ (ข้างเรือ) น. นาวาปสฺส. พาหนะและส่วนประกอบ, เรือ
กราบเรือ น. นาวาปสฺส. พาหนะและส่วนประกอบ, เรือ
กำปั่น (เรือ~) น. นาวา, โปต. พาหนะและส่วนประกอบ, เรือ
ขบวนเรือ น. นาวาปนฺติ, เรือ
คนเรือ น. โปตวาห. นาวิก. บุคคล, อาชีพ, เรือ
ดาดฟ้า น. วิตาน., อุลฺโลจ., อุปริตล., อาคารและส่วนประกอบ, พาหนะและส่วนประกอบ, เรือ
ดาดฟ้าเรือ น. นาวาย อุปริตาล., พาหนะและส่วนประกอบ, เรือ
ตังเก น. เกวฏฺฏนาวา, พาหนะและส่วนประกอบ, เรือ
ท้ายเรือ น. นาวาปจฺฉาภาค. พาหนะและส่วนประกอบ, เรือ
นักเดินเรือ น. นาวิก. สมุทฺทคามี. บุคคล, เรือ
พาย (ไม้~) น. อริตฺต., เกณิปาต. ผิย. ปาชน., นาวาปาชนี, อุปกรณ์, เรือ
หัวเรือ น. นาวาสีส., นาวาภิมุข., พาหนะและส่วนประกอบ, เรือ
หางเสือ น. ปจฺฉาพนฺธ. โคฏวิส. อริตฺต., เกนิปาต. พาหนะและส่วนประกอบ, เรือ
อีโปง (เรือขุด) น. อมฺมณ., โทณี, เรือ
อู่ต่อเรือ น. นาวานิมฺมาปนฏฺฐาน., สถานที่, เรือ
อู่เรือ น. นาวานิวาส. สถานที่, เรือ
เครื่องเรือ น. นาวายนฺต., อุปกรณ์, เรือ
เสากระโดง น. กูปก. กุมฺภก. อวฏงฺก.

เสากระโดง น. เสาสำหรับกางใบเรือ.

พาหนะและส่วนประกอบ, เรือ
เอี้ยมจุ๊น น. ทารุมหานาวา, พาหนะและส่วนประกอบ, เรือ