ไม้น้ำ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กมล น. กมล., พืช, ไม้น้ำ, บัว
นลิน ดู บัว. พืช, ไม้น้ำ
นิลุบล น. นีลุปฺปล.,

บัวเขียว (คือสีนํ้าเงินแก่อมม่วง) บัวขาบ…

พืช, ไม้น้ำ
ผักตบ น. ติลพีช.,

ตบ น. ชื่อไม้นํ้า มี 2 ชนิด คือ…

พืช, ไม้น้ำ, อาหาร
ผักตบชวา น. อุมฺมาร.

ตบ น. ชื่อไม้นํ้า มี 2 ชนิด คือ…

พืช, ไม้น้ำ
อุบล (บัวสาย) น. อุปฺปล., กุวล., กุวลย., กุมุท., พืช, ไม้น้ำ