ที่อยู่

น. วสนฏฺฐาน., วาสฏฺฐาน., คติ, อายตน., วิสย. นิลย. วิหาร. ขย., วสน., วสติ, วาส. อาลย. อุปสฺสย. โอก., นิกาย. นิเกต. นิวสถ. นิเวสน., ปฏิสฺสย. ภวน., วตฺถุ., เวสฺม., อาวาส. สทน.,
หมวดหมู่
คำแม่
ที่ 3

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.