ครอบครัว-ญาติ

ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
กนิษฐภคินี น. กนิฏฺฐภคินี, บุคคล, ครอบครัว-ญาติ
กนิษฐภาดา น. กนิฏฺฐภาตุ. ครอบครัว-ญาติ, บุคคล
กนิษฐ์ น. กนิฏฺฐ. กนิฏฺฐา, ครอบครัว-ญาติ, บุคคล
กปณ (กำพร้า) น. กปณ. ฉมณฺฑ. วราก. บุคคล, ครอบครัว-ญาติ
กำพืด น. กุลปเวณี, โคตฺต., ครอบครัว-ญาติ
กุล น. กุล., ครอบครัว-ญาติ
กุลธิดา น. กุลธีตุ, ครอบครัว-ญาติ
กุลบุตร น. กุลปุตฺต. ครอบครัว-ญาติ
กุลสตรี น. กุลิตฺถี, กุลปาลิกา, ครอบครัว-ญาติ
ก๋ง (ปู่, ตา) น. อยฺยก. ปิตามห. ครอบครัว-ญาติ, บุคคล
ขนิษฐา น. กนิฏฺฐ, กนิฏฺฐา, ครอบครัว-ญาติ
คนครองเรือน ดู คฤหัสถ์. บุคคล, ครอบครัว-ญาติ
คนหัวปี (พี่) น. อคฺคช. บุคคล, ครอบครัว-ญาติ, พี่น้อง
ครองเรือน น. ฆราวาส.
ก. อชฺฌาวสติ
ครอบครัว-ญาติ
ครอบครัว น. อนฺโตชน. เคหชน. กุฏุมฺพ. วํสปรมฺปรา,
ค. กุลิก
ครอบครัว-ญาติ
คู่สมรส ดู คู่ผัวตัวเมีย. บุคคล, ครอบครัว-ญาติ
คู่สามีภรรยา ดู คู่ผัวตัวเมีย. บุคคล, ครอบครัว-ญาติ
คู่หญิงชาย น. มิถุน., บุคคล, ครอบครัว-ญาติ
คู่หมั้น (~ชาย) น. วาริตก. บุคคล, ครอบครัว-ญาติ, คนรัก
คู่หมั้น (~หญิง) น. วาริตกงฺคณา, บุคคล, ครอบครัว-ญาติ, คนรัก