ดาวน์โหลดไฟล์ศัพท์บาลี

* อักษรขนาดใหญ่ สำหรับดู/ค้น บนโทรศัพท์มือถือ แทบเบล็ต ดูด้วย Adobe Reader, Foxit PDF (เปิดหลายไฟล์พร้อมกันได้) เป็นต้น
* สารบัญอยู่หน้าแรกเป็นต้นไป  หัวข้อในสารบัญเป็นลิงค์สำหรับแตะเพื่อไปยังเนื้อหาที่ต้องการ (แต่บาง App นอกจาก Adobe Reader อาจไม่สนับสนุนความสามารถนี้)   การกลับไปที่หน้าสารบัญ ให้แตะที่หน้าที่อ่าน จะมีแท็บเล็กๆ ด้านล่าง (หรือด้านข้าง) บอกเลขหน้า ปรากฏขึ้น  กดแท็บนั้นค้างไว้แล้วลากไปยังด้านบนสุดเพื่อไปยังหน้าแรกได้

สร้างด้วยโปรแกรม LibreOffice 5

ความคิดเห็น

ขอบคุณ เยี่ยมมาก

ขอบคุณ เยี่ยมมาก

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.