ศูนย์พระพุทธศาสน์ศึกษา (OCBS) ชะงักกว่า 1 ปี พศ.รอนโยบายรัฐบาลใหม่-ของบฯ หนุน

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2549 ให้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสน์ศึกษา (โอซีบีเอส) มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดหาอาจารย์มาสอนด้านพุทธศาสน์ศึกษาบาลี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยจะเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับทาง ม.อ๊อกซ์ฟอร์ด แต่จนถึงขณะนี้เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว กลับยังไม่มีการดำเนินการใดๆ

ยอมรับว่าโครงการดังกล่าวได้มีการยุติไว้ก่อน เพราะในช่วงรัฐบาลที่มี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจ จึงมีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ และมีความเร่งด่วนให้แล้วเสร็จก่อน อีกทั้งการให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณมากด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ตัวบุคคลที่เข้ามาเป็นผู้กำกับดูแลสำนักพุทธฯ แล้ว จะมีการเสนอของบฯ เพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหรือไม่ คงต้องรอดูนโยบายของรัฐมนตรีก่อน จะให้ไปเสนอนโยบายก่อนรัฐมนตรีคงไม่ได้ หากมหาเถรสมาคม (มส.) มีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง และมอบให้สำนักพุทธฯ หาทางดำเนินการต่อไป พร้อมที่จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอไปยังรัฐมนตรีที่จะมากำกับดูแลสำนักพุทธฯ อีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวจะ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

  1. ในส่วนของการจัดตั้งกองทุนเพื่อตำแหน่งอาจารย์ประจำที่ทำการ สอนพระพุทธ ศาสนา เถรวาท และเพื่อการสอนภาษาบาลี จำนวน 126 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในทวีปยุโรป ขณะเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อตำแหน่งว่า "King Bhumibol Adulyadej Lecturership in Pali Buddhist Studies" ให้สำหรับผู้ที่จะมารับตำแหน่งดังกล่าวแล้วด้วย
  2. งบฯ ในส่วนของการตั้งทุนการศึกษาเล่าเรียนหลวงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้งบฯ 42 ล้านบาท และ
  3. งบฯ การจัดสร้างอาคารสำนักงานที่ตั้งศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา 105 ล้านบาท

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system