ภาค 13 ประชุมพัฒนาบุคลากรภาษาบาลี

พระราชสุธี เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 13 กำหนดจัดการประชุมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ณ วัดแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยได้นิมนต์เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พร้อมเลขานุการ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และได้มอบทุนการศึกษาสงฆ์ภาค 13 ให้แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ในสนามหลวงจำนวน 117 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการศึกษาของพระภิกษุและ สามเณร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะสงฆ์ จึงแจ้งให้พระสังฆาธิการได้ไปประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ติดต่อสอบถาม วัดแหลมแค อ.พานทอง จ.ชลบุรี โทร.0-3874-0333

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system