กขิ

อรรถของธาตุ
กงฺขายํ

สงสัย, เคลือบแคลง, กินแหนง

ตัวอย่าง

กงฺขติ กงฺขา กงฺขยนา กงฺขายิตฺตํ

  • ศัพท์เป็นปริยายของ กงฺขา คือ วิมติ วิจิกิจฺฉา เทฺวฬฺหกํ เทฺวธาปโถ สํสโย อเนกํสคาโห อาสพฺพนา ปริสพฺพนา อปริโยคาหนา 
    จิตฺตสฺส ฉมฺภิตตฺตํ มโนวิเลโข - ส.
     
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
299
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.