บันทึกแก้คำผิด ที่พบในหนังสือพจนานุกรมไทย-บาลี

บันทึกแก้คำผิด และหมายเหตุบางคำที่ไม่แน่ใจว่าผิดหรือไม่ และอื่่นๆ เท่าที่พบ ประมาณร้อยกว่าแห่ง
ใน หนังสือพจนานุกรมไทย-บาลี ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 (2559)
(เป็นการบันทึกเท่าที่พบ ไม่ได้ไล่ตรวจทีละหน้าๆ)

1 ต.ค.64

 • ดำรงชีพ ... น. อุปชีวติ > ก. อุปชีวติ  หน้า 221

7 ก.ค.64

 • กระดาษปรู๊ฟ (proof) > กระดาษปรู๊ฟ (proof paper) - หน้า 9
 • ความคงที่ … สนฺฐิติ, > สณฺฐิติ, - หน้า 112
 • เบือ (กลาดเกลื่อน) > เป็นเบือ (กลาดเกลื่อน) - [+แก้ลำดับคำ] หน้า 376
 • ป่าทึบ    … วนสนฺฑ.  > วนสณฺฑ. - หน้า 408
 • ผิดรูป … ทุสฺสนฺฐาน > ทุสฺสณฺฐาน - หน้า 436
 • สะพานเทียบเรือ … นาวาโรหนฺฏฺ- > นาวาโรหฏฺ- - หน้า 692
 • สะพานปลา … นาวาโรหนฏฐาน., > นาวาโรหนฏฺฐาน., - หน้า 692

9 มิ.ย.64

 • ผลักใส > ผลักส - หน้า 429

Download PDF

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system