บาลี-สันสกฤต ในภาษาไทย

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.

ภาษาบาลี (มคธ) และสันสกฤตนั้น มีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณประเทศอินเดีย หรือชมพูทวีป  ถึงแม้ภาษาสันสกฤตจะเกิดก่อนภาษาบาลี (มคธ)   โดยที่บรรดานักบวชพราหมณ์ก็ใช้ภาษาสันสกฤตบันทึกคัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์   และนักบวชพุทธก็ใช้ภาษาบาลีบันทึกคำสอนของของศาสนาพุทธ   แต่เมื่อคนไทยรับภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ ของอินเดียมาใช้ในหลายด้านอย่างยาวนาน   ทั้ง 2 ภาษานี้ ก็จึงกลมกลืนเป็นภาษาพี่ภาษาน้องอยู่ในภาษาไทยไป

ดูเพิ่ม

ความคิดเห็น

แจกันมาจากภาษาอะไร

แจกันมาจากภาษาอะไร ฟังไม่เหมือนคำไทยแท้เลย ใครรู้ช่วยตอบด้วย

ไม่รู้เหมือนกัน จร้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ไม่รู้เหมือนกัน
จร้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

รุกโข แปลว่าต้นไม่สองต้น

รุกโข แปลว่าต้นไม่สองต้น รุกขาแปลว่าต้นไม้หลายต้น รุกขแปลว่าต้นไม้ต้นเดียว

รุกข

รุกข เป็นศัพท์ที่ยังไม่แจกวิภัตติเป็นศัพท์นานนาน ปุงลิงค์ รุกโข แจกวิภัตติแล้วแปลว่า อ.ต้นไม้ต้นเดียว เป็นปฐมาวิภัตติเอกวจนะ รุกขา แจกวิภัตติแล้วแปลว่า อ.ต้นไม้ทั้งหลาย เป็นปฐมาวิภัตติพหุวจนะ

อิทํ ปทวลญชํ น ทิสฺสเร อยํ โส

อิทํ ปทวลญชํ
น ทิสฺสเร
อยํ โส อสสโม
มตา
อถ มหาสตฺโต

ช่วยบอกคำแปลหน่อยน่ะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

ปล. คำมาจาก มหาเวชสันดรชาดก ตอนกัณฑ์มัทรี

อัญรินทร์ เป็นภาษาบาลี หรือ

อัญรินทร์ เป็นภาษาบาลี หรือ สันสกฤต และมีความหมายว่าอย่างไร
อ่านว่า อัน-ยะ-ริน ใช่หรือไม่

อยากเข้าใจในภาษาบาลีและอนุรัก

อยากเข้าใจในภาษาบาลีและอนุรักษ์

คำนี้เขียนว่า ภูริธโช หรือ

คำนี้เขียนว่า ภูริธโช หรือ ภูริทฺธโช กั๊ปป๋ม

อชิรญาณ์ ภาษาบาลีสันสฤต

อชิรญาณ์ ภาษาบาลีสันสฤต

ทักทายคะ

ทักทายคะ

เมธัสณ์ คำนี้แปลว่าอะไรหรอคับ

เมธัสณ์ คำนี้แปลว่าอะไรหรอคับ

นมัสสิตาวาแปลว่าอะไรครับ

นมัสสิตาวาแปลว่าอะไรครับ

สมุตี แปลว่า อะไร คับ

สมุตี แปลว่า อะไร คับ

คำว่า "ศาสตร์" ในภาษาบาลีสะกด

คำว่า "ศาสตร์" ในภาษาบาลีสะกด หรือใช้อะไรหรือครับ

ลินี

ลินี มีความหมายไหมคะ
แล้วเป็นภาษาอะไรคะ
ขอบคุณค่ะ

นลินี  กอบัว, สระบัว,

นลินี  กอบัว, สระบัว, ก้านบัว, สายบัว
เป็นภาษาบาลี-สันสกฤต
ลินี ??? ไม่มีใช้

อติกา มีความหมายไหมคะ

อติกา มีความหมายไหมคะ

อยากให้แปลภาษาให้เยอะกว่านี้เ

อยากให้แปลภาษาให้เยอะกว่านี้เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิม

ฐิตาภา

ฐิตาภา คือภาษาอะไรค่ะ

ช่วยตอบหน่อยค่ะด่วนมาก

ขอบคุณค่ะ

เป็นคำบาลี   ฐิต

เป็นคำบาลี   ฐิต 'ตั้งอยู่/ดำรงอยู่' +อาภา 'แสงสว่าง'
 

ไมตรีมาจากภาษาอะไรมีความหมายว

ไมตรีมาจากภาษาอะไรมีความหมายว่า

มิตฺต ป.  มิตฺร ส.   เพื่อน

มิตฺต ป.  มิตฺร ส.   เพื่อน มิตร

เมตฺตา ป.  ไมตฺร ไมตฺรี ส.   ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, เมตตา, ไมตรี

http://www.palidict.com/content/ประมวลคำภาษาบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

สงสัยหาทางเข้าเว็บบอร์ดกันไม่เจอ

ภาษาบาลี

ภาษาบาลี สันสกฤตมีคำใดบ้างที่ให้ความหมายในทาง
-การบำบัด รักษา
-สัมผัส ขย้ำ กด
ขอบคุณคะ

รกฺข รกฺษ - รักษา, รักขา

รกฺข รกฺษ - รักษา, รักขา คุ้มครองป้องกัน
 
ติกิจฺฉก - ผู้เยียวยา รักษา บำบัด
 
ผสฺส สมฺผสฺส - ผัสสะ สัมผัส  
 
นิคฺคห - กด ข่ม ข่มขี่
 
สมฺพาห - บีบ บีบคั้น

แจกัน อารมณ์ นี่เป็นภาษาอารัย

แจกัน
อารมณ์
นี่เป็นภาษาอารัยหรอค่ะ
งง สุดด 0.0

แจกัน คล้ายๆ กับ jar  (แต่

แจกัน คล้ายๆ กับ jar  (แต่ jargon แปลว่า ศัพท์เทคนิคเฉพาะ)
อารมณ์ ก็มาจากบาลี อารมฺมณ

คำว่า ไม้ หรือ ต้นไม้

คำว่า ไม้ หรือ ต้นไม้ ในภาษาบาลี-สันสกฤต เรียกว่าอะไร

ต้นไม้  = บาลี รุกฺข  

ต้นไม้  = บาลี รุกฺข   สันสกฤต วฺฤกฺษ (พฤกษ์)

ณัฐกานต์ เป็นบาลีหรือสันกฤต

ณัฐกานต์ เป็นบาลีหรือสันกฤต

ณัฐกานต์ ณฏฺฐ

ณัฐกานต์
ณฏฺฐ ผู้ตั้งอยู่ในปัญญา
กนฺต  อันน่ารักน่าใคร่
 

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system