กิส

อรรถของธาตุ
สาเน

ผอม, บาง, ซูบ

ตัวอย่าง

ธาตุนี้ สูจิ. วางคำไขแปลกออกไปว่า กิส=ตนุกรเณ ในความทำให้เล็ก-น้อย-บาง-แบบบาง ซึ่งเนื้อความก็อย่างเดียวกัน. มีคำ กิสิตฺถ อยู่คำหนึ่ง ในประโยคว่า มา กิสิตฺถ มยา วินา เธอเว้นจากเราแล้ว อย่าซูบผอม คืออย่าเสียใจ (แก้อรรถว่า มา กิสา ภว) ชาอ. ฉบับยุโรป 6/495
แต่ฉบับไทยเป็น มา กิลิตฺถ มยา วินา (แก้อรรถว่า มา กิลา ภว) 10/340. ถ้า กิสิตฺถ เป็นคำถูก ก็ชื่อว่าได้รูปกิริยาของธาตุนี้ตัวหนึ่ง.

กิส, กิสก ค. ซูบ, ผอม. โส เตน กิโส โหติ วิน. 1/129. กิสโกวทาโน [กิส+โอวทาน] ผู้สั่งสอนดาบสผู้ซูบผอม วิน. 4/69. กิสสรีร ค. มีสรีระผอม วินอ. 3/28.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
ธม.
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.