กิฏิ

อรรถของธาตุ
พนฺเธ

ผูก, พัน, รัด, มัด

ตัวอย่าง

กิเฏติ กิฏยติ กีโฏ

  • กีโฏ ตั๊กแตน, แมลง.
หมวดธาตุ
จุร (เณ ณย)
คาถา/หน้า
472
ที่มา
ธป

Comments