กิจิ

อรรถของธาตุ
มทฺทเน

ย่ำยี, กำจัด, เหยียบ, ขยำ

ตัวอย่าง

กิญฺเจติ กิญฺจยติ กิญฺจนํ อกิญฺจโน

  • กิญฺจนํ  กังวล, 'ย่ำยีสัตว์' '=ปลิโพโธ' วิ. กิญฺเจติ สตฺเต มทฺทตีติ  กิญจนํ - ส.
  • อกิญฺจโน  ค. ผู้หากังวลมิได้, ไม่มีห่วงใย, ปลอดโปร่ง [อ+กิญฺจน].
หมวดธาตุ
จุร (เณ ณย)
คาถา/หน้า
469
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.