กาส

อรรถของธาตุ
สทฺทกุจฺฉายํ

ไอ, กระแอม

ตัวอย่าง

กาสติ อุกฺกาสติ กาโส กาสมทฺโท

อา. กาสํ สาสํ ทรํ พลฺยํ* ขีณเมโธ นิคจฺฉติ - ส.

  • กาสมทฺโท  'กำจัดไอ' ไม้ชนิดหนึ่ง โบราณว่า กะเพรา [กาส+มทฺท-สูจิ].

* ในวิธุรชาดก ชาตกฏฺฐกถา 10/261 เป็น พาลฺยํ. แก้ว่า พาลฺยนฺติ ทุพฺพลภาวํ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
399
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.